A Debreceni egyetem neptun rendszere megkönnyíti az adminisztrációt

Debreceni egyetem

Debreceni egyetem

A papír alapú adminisztráció mellett már minden felsőoktatási intézményben van egy elektronikus nyilvántartás is. A Debreceni Egyetem neptun tanulányi rendszere nagy segítséget jelent a hallgatóknak nagyon sok téren.

A tanár, diák és intézmény közti kommunikációban meghatározó szerepe van ennek az informatikai hálózatnak. Az oktató ezen a rendszeren keresztül tud üzenni a hallgatóknak egy esetleges óra elmaradásáról. A diákok kommunikálni tudnak az intézménnyel, vagyis kérvényeket leadni és kérdéseket feltenni az illetékesnek, a tanszéknek.

A tantárgyfelvételben is nagy szerep jut a Debreceni Egyetem neptun rendszerére. A diákok minden vizsgaidőszak végén saját maguk tudják az interneten keresztül felvenni az előadásokat és a szemináriumokat, választva azon lehetőségek közül, ahol van még szabad hely.

A vizsgára való jelentkezés is a neptunon keresztül zajlik. Az oktatók a zárthelyik és a szemeszter tantárgyi eredményeit is a tanulmányi rendszeren keresztül tudatják a hallgatókkal.

A Debreceni Egyetem neptun rendszerébe csak az tud belépni, aki rendelkezik a megfelelő kóddal és jelszóval, melyet mindenki a beiratkozáskor kap meg.

Az elektronikus tanulmányi rendszer minden tekintetben megfelel az adatvédelmi kitételeknek, így minden hallgató csak a saját adatait láthatja.

A Debreceni Egyetem neptun rendszerén keresztül a bankszámlánkról indított tandíj befizetési feladatokat is el lehet végezni.

A beiratkozáskor, a gólyatábor alatt minden hallgató számára tartanak egy rövid tájékoztatót arról, hogy miként kell használni a neptunt.

Print Friendly, PDF & Email

További cikkek :